• alt text
  • alt text
  • alt text

ELS VITRALLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE JOAN VILA

VILA ROVIRA, ANNA

ED. MEDITERRANIA

2017

9,95 VAT included

L'any 1999, el pintor Joan Vila-Grau va rebre la comanda de dissenyar i realitzar els vitralls que formen el gran finestral de la fa çana de Ponent de la Sagrada Família. Va estudiar el temple i també el concepte i la funció dels vitralls en les diferents obres d'A ntoni Gaudí, i va emprendre la realització del finestral de la Resurrecció, que va ser instal·lat a mitjan 2001. La Junta Constructo ra del Temple de la Sagrada Família li va encomanar el disseny i la realització de la totalitat dels vitralls d'aquest temple, tasca en la qual continua des d'aquell any. L'any 1999, el pintor Joan Vila-Grau va rebre la comanda de dissenyar i realitzar els vitralls que formen el gran finestral de la fa çana de Ponent de la Sagrada Família. Va estudiar el temple i també el concepte i la funció dels vitralls en les diferents obres d'A ntoni Gaudí, i va emprendre la realització del finestral de la Resurrecció, que va ser instal·lat a mitjan 2001. La Junta Constructo ra del Temple de la Sagrada Família li va encomanar el disseny i la realització de la totalitat dels vitralls d'aquest temple, tasca en la qual continua des d'aquell any.