• alt text
  • alt text

BASILICA OF THE SAGRADA FAMÍLIA

GUÍA ICONOGRÁFICA. FACHADAS DEL NACIMIENTO Y DE LA PASIÓN
VIVAS ORTIZ, PERE / LIZ RODRÍGUEZ, JOSEP

TRIANGLE POSTALS

2019

4,90 IVA inclòs

In this guide we explain in detail the iconography and symbolism of each of the scenes that are on the two main facades of the Basil ica of the Sagrada Familia, the Facade of the Passion and the Nativity, which contain many full details of allegories and mysticism. En aquesta guia t'expliquem en detall la iconografia i simbologia de cada una de les escenes que es troben a les dues façanes princi pals de la Basílica de la Sagrada Família, la Façana de la Passió i la del Naixement, que contenen multitud de detalls plens d'al·le gories i misticisme.