• alt text
  • alt text
  • alt text

SAGRADA FAMÍLIA S. XXI. GAUDÍ ARA / AHORA / NOW

UPC UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

35,20 IVA inclòs

Català: Aquest llibre ens explica com, a partir d'una geometria simple i d'un desenvolupament complex, se'n fa l'aplicació constructiva a cadascuna de les parts del Temple.Castellano: Esta obra nos explica cómo, a partir de una geometría simple y un desarrollo complejo, se hace la aplicación constructiva para cada una de las partes del Templo.English: This book explains us, by means of a simple geometry and a complex development, the constructive application for each and every part of the Temple.